Zdalne Monitorowanie

.

Tytuł: "Opracowanie innowacyjnej technologii zdalnego monitorowania oraz konfiguracji urządzeń rozrywkowychj".

Wartość projektu: 1 001 947,94 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 618 159,24 zł

Cel projektu:
Rozwój działalności badawczo-rozwojowej w firmie WIK sp. z o.o. poprzez wdrożenie badań przemysłowych i prac rozwojowych prowadzących do stworzenia innowacyjnej technologii informacyjno-komunikacyjnej w oferowanych produktach.

Efekty projektu:
Powstanie system, który ze względu na swoje zaawansowanie technologiczne i funkcjonalność pozwoli na efektywną produkcję 9 innowacyjnych w skali światowej urządzeń i wprowadzenie do niej nowej technologii, niestosowanych dotychczas w ten sposób w żadnym konkurencyjnym przedsiębiorstwie.

Rozpowszechnienie wyników:
https://github.com/WIK-best-amusement/zdalne-monitorowanie-maszyn