Dotacja na kapitał obrotowy dla WIK sp. z o.o.".

.

Tytuł: "Dotacja na kapitał obrotowy dla WIK sp. z o.o."

Wartość projektu: 294609,54 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 294609,54 zł

Krótki opis:
Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorców w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finasowymi, które wystąpiły u przedsiębiorców wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Cel projektu:
Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa w okresie 01.07.2020 - 30.09.2020

Efekty projektu:
Udało się utrzymać działalność gospodarczą w określonym czasie